کودک در 20 هفتگی :      قد 25 سانتی متر       وزن : 340 گرم

1) روی سر کودک مو دیده می شود .

2 ) دندانها در حال شکل گرفتن است .
3 ) ورنیکس , یعنی ماده چرب سفید رنگی که پوست کودک را در رحم محافظت می کند شکل می گیرد .
4 ) دست ها و پاها کودک کاملاً شکل گرفته است .
5 ) ممکن است مواد محافظ از طریق خون شما به بدن کودک انتقال یابد تا به او در مقاومت در برابر بیماری ها در هفته های نخست کمک کند .
6 ) کودک بسیار فعال است . به احتمال زیادحرکات او برای نخستین بار به صورت لرزش هایی خفیف حس کرده اید . حتی ممکن است نسبت به صداهای خارج رحم واکنش نشان دهد اما اگر زیاد حرکت نمی کند نگران نشوید . بسیاری از کودکان در این مرحله زمانی دوره آرامی را می گذرانند .