تقویم بارداری

هفته پنجم و ششم

  1 ) جنین در کیسه ای پر از مایع شناور است . 2 ) دارای مغزی ساده ستون فقرات

هفته هفتم

1 ) سر بزرگ به نظر می رسد و روی سینه خم شده است . صورت در حال شکل گرفتن

هفته هشتم

1) همه اعضای عمده داخلی بدن جنین تشکیل شده اند هرجند هنوز شکل ساده ای دارند و شاید در محل

هفته دوازدهم

کودک در 12 هفتگی : قد 5/6 سانتی متر وزن : 18 گرم 1 ) همه اعضای داخلی بدن کودک

هفته شانزدهم

کودک در 16 هفتگی : قد 16 سانتی متر وزن : 135 گرم 1 ) ابرو ها و مژه ها

هفته بیستم

کودک در 20 هفتگی :      قد 25 سانتی متر       وزن : 340 گرم 1) روی

هفته بیست وهشتم

کودک در 28 هفتگی : قد 37 سانتی متر وزن 900 گرم تا 1 کیلو گرم 1 ) پوست او

هفته سی و دوم

کودک در 32 هفتگی : قد : 5/40 وزن : 6/1 کیلوگرم 1 ) اکنون ظاهر کودک بسیار شبیه زمان

Load More Posts
";