معمولا مشاوره زمانی که هنوز صحبتی بین افراد نشده است مناسب نیست. همانطور که مشاوره بعد از مدت ها حرف زدن و داشتن رابطه و شکل گرفتن علاقه تاثیر چندانی ندارد.
بهترین زمان برای مشاوره زمانی است که فرد آمادگی دارد و حداقل 8_9ساعت قبل با طرف مقابل در مورد مسائل مختلف گفتگو کرده است. مشاوره ازدواج هیچ وقت به شما نمیگوید که این کار را بکنید یا نکنید. وظیفه مشاور آگاه کردن است او میگوید که نتیجه چنین ازدواجی چه خواهد بود تا شما خودتان دست به انتخاب بزنید. متاسفانه در کشور ما زوج ها گاهی احساس میکنند چون به حد مطلوبی از استقلال مالی و خانوادگی رسیده اند میتوانند بدون مشورت با افراد ،بهترین انتخاب را داشته باشند. عده ای هم در انتخاب مشاور اشتباه میکنند.
ملاک کلیشه ای در نظر میگیرند و زمانی دختر یا پسری را با این شرایط پیدا کنند احساس میکنندبه آن زوج رویایی دست پیدا کرده اند.به این صورت دست به انتخاب هیجانی میزنند.
زن و مرد در مرحله اول به لحاظ رفتاری خانوادگی و سبک زندگی و تحصیلات باید مورد بررسی قرار گیرند تا اگر این شرایط مثبت بود. در مراحل دیگر به لحاظ روانی ،عاطفی ،ذهنی و تفکراتی که دارند مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص گردد از نظر نوع نگاه به زندگی و سرگرمی و تفریحاتی که دارند به هم می خورند یا نه. مشاوره قبل از ازدواج اگر بر اساس معیار ها و شرایط مناسب انجام شود و فرد مشاوره دهنده از آگاهی و اطلاعات کافی برخوردار باشد مفید خواهد بود و به دو طرف کمک زیادی خواهد کرد. مشاوران هیچگاه اطلاعات خصوصی در اختیار طرف مقابل قرار نمیدهند.فقط آن ها را متوجه تناقض ها میکند. مشاوره قبل از ازدواج به یک فرآیند تخصصی تبدیل شده و در همه جای دنیا مرسوم است. اهمیت آن زمانی مشخص میشود که بدانیم دو طرف از همدیگر شناختی ندارنددر واقع ازدواج تولد اختیاری است و فرد به اختیار تصمیم به تشکیل زندگی میدهد. فرد دارای آمادگی ازدواج باید دارای تعهد باشد زندگی بالنده و باعث آرامش خاطر فرد مقابل شود و در پایان جلو پیشرفت طرف مقابل را نگیرد.
به امید خوشبختی تمام جوانان ایران زمین.