فشار خون حاملگی یا پره اکلامپسی و اکلامپسی چیست ؟

فشار خون حاملگی یا پره اکلامپسی و اکلامپسی چیست ؟

فشار خون حاملگی یا پره اکلامپسی و اکلامپسی چیست ؟
اختلالات فشار خونی که در حاملگی رخ میدهد شامل فشار خون حاملگی ،پره اکلمسی و اکلمپسی می شود.
فشار خون حاملگی به صورت افزایش فشار خون( 140/90)بدون پروتئینوری (پروتئین در ادرار)که پس از هفته 20حاملگی ایجاد شود.
پره اکلامپسی سندرمی، از افزایش فشار خون 140/90،پروتئینوری و ادم است که در 8-5درصد حاملگی ها رخ میدهد. (عوامل خطر ساز: شامل حاملگی اول،حاملگی چند قلویی،هایپرتانسیون(فشارخون بالا)،دیابت ،سن 35سال به بالا،حاملگی مولار(حاملگی پوچ یا بچه خوره)است.
اکلامپسی چیست:به معنای وجود تشنج در زنی که مبتلا به پره اکلامپسی است .
تظاهرات بالینی:
فشار خون حاملگی:فشار خون مجزا (140/90)که پس از هفته 20حاملگی ،بدون علائم دیگر ایجاد شود .
پره اکلمپسی:فشار خون 140/90و بیشتر ،ادم (ورم کردن)و پروتئینوری
سایر علائم و نشانه های شامل اختلال بینایی ،سردرد و درد اپی گاستر است.
موارد شدید شامل سندرم HELLP (همولیز ،افزایش تست عملکرد کبدی و کاهش پلاکت)
اکلامپسی،تشنج گراندمال( سفتي كل بدن) که طی حاملگی رخ میدهد مربوط به صرع نیست .
تشخیص:
1.فشار خون بیشتر از 140/90در2 نوبت مختلف.
2.پروتئینوری بیشتر از 300mgدر 24ساعت ادرار جمع آوری شده.
پره اکلمپسی شدید:
1.فشار خون بیشتر 160/110در دو نوبت، حداقل 6ساعت مجزا از هم.
2.پروتئینوری5+گرم در ادرار 24ساعته و یا3+در دو نوبت ادرار جمع آوری شده با فاصله 4ساعت .
3.اولیگوری (ادرار کم ) ،کمتر از 500ccدر 24ساعت
4.اختلالات بینایی
5.ادم ریوی
6.سیانوز (کبودی و سیاهی )
7.درد RUQ یا قسمت راست بدن
8.ترومبوسیتوپنی یا کاهش پلاکت
9.اشکلالات تست عملکرد کبدی
درمان:
درمان قطعی اکلامپسی و پره اکلامپسی زایمان است. زمان زایمان ،بستگی به شدت بیماری و سن حاملگی دارد.
پره اکلامپسی در هر شرایطی پس از هفته 38حاملگی به وسیله زایمان درمان میشود.
پره اکلامپسی خفیف قبل از هفته 38،با استراحت در بستر و مراقبت مکرر مادری و جنین درمان میشود.
بیماران مبتلا به سندرم HELLP یا همراه با تشنج (اکلامپسی )بدون توجه به سن حاملگی باید بلافاصله زایمان انجام شود.
جهت پیشگیری (پروفیلاکسی )تشنج، منیزیم وریدی تجویز میشود.
فشار خون با ضد فشار هاا در صورت لزوم کنترل میشود. (مثل هیدرالازین)
عوارض:
عوارض مادری:شامل ادم ریوی ،ادم مغزی،خونریزی ،خون ریزی پس از عمل. ترمیم دیر هنگام زخم و جدا شدگی جفت است.