photo_2016-11-05_09-41-09

خریدکردن باعث شادی خانم‌ها میشود
مردان آنچه راکه نیازدارند میخرند اما زنان آنچه راکه دلشان میخواهد

پس خریددر مردان یک هدف وبرای زنان علاوه برخرید یک تفریح لذت‌بخش است