photo_2016-11-06_04-19-01

هورمون پرولاکتین باعث میشود سلول های بنیادی مغز نورونهای جدیدی را در پیاز بویایی مغز به وجود آورند.