%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

ضرورت غربالگری سرطان سینه، هر دو سال یکبار برای تشخیص به موقع!

غربالگری به تشخیص به موقع تومور کمک می‌کند؛ به گونه‌ای که می‌توان تومور را قبل از اینکه بزرگ و بدخیم شود، با حفظ بافت سینه از بدن خارج کرد.

شعار امسال روز جهانی «درمان سرطان سینه» است. رادیولوژیست‌ها می‌توانند با غربالگری دقیق سینه، تومور را تشخیص و برای درمان به موقع بیمار را به مراکز درمانی مربوطه ارجاع دهند.

سونوگرافی دارای اشعه غیر یونیزه است، برای همین هیچ ضرری برای افراد ندارد اما ماموگرافی مضراتی را به همراه دارد. به همین دلیل این روش برای زنان زیر ۳۵ انجام نمی‌شود.