یک مادر موهای نوزاد 2ماهه‌اش رارنگ کرده و کودک بدلیل آلرژی تا مرز مرگ پیش رفت
ترکیبات‌ رنگ‌ مو شیمیایی و مختص افراد بالغ می باشد.

photo_2016-10-28_12-47-08