photo_2016-10-31_11-58-41

♦️خندیدن خطر بیماری قلبی را از شما می گیرد
♦️آزاد شدن اندورفین و سروتونین و مسکن های طبیعی بدن
♦️و بهبود روحیه و افزایش اعتمادبه نفس می شود.