photo_2016-11-05_09-26-40

CBC.diff:
✅شامل RBC یا همان گلبول های قرمز خون است.
✅رنج نرمال: 5/4_4/2
کاهش گلبول های قرمز خون در خانم های باردار دیده میشود به این دلیل که حجم خون افزایش می یابد و در نتیجه خون رقیق میشود.
✅عواملی که سبب افزایش گلبول های قرمز خون میشوند شامل:
1.بیماری قلبی مادر زادی
2.پلی سیتمی یا پر خونی
3.زندگی در ارتفاعات
4.تالاسمی و…
✅عواملی که باعث گلبول های قرمز خون میشود:
1.خون ریزی
2.همولیز
3.آنمی.یا کم خونی
4.کمبود تغذیه
5.حاملگی
6.لوسمی یا سرطان خون و…
WBC:
مقادیر نرمال:4000تا 11000
مقادیر بحران بیشتر از 30000
و یا کمتر از 2500
✅افزایش گلبول های سفید یا لکوسیتوز:
1.تروما
2.عفونت
3.التهاب
4.استرس
✅زایمان و حاملگی نیز باعث افزایش سطوح گلبول های سفید خون میشود.
✅کاهش گلبول های سفید یا لکوپنی:
1.کمبود تغذیه
2.بیماری های خودایمنی
3.مسمومیت دارویی
4.عفونت های شدید و…
Hct:
✅هماتوکریت: در واقع اندازه گیری درصد کل حجم خون است که توسط گلبول های قرمز خون ایجاد میشود.
مقادیر نرمال در خانم ها: بین 37%تا47%است.
✅در خانم های باردار به علت رقیق بودن خون ممکن است کاهش داشته باشد.
✅افزایش هماتوکریت:
1.بیماری مادر زادی قلب
2.پلی سیتمی (پرخونی)
3.اکلامپسی (فشار خون بالای بارداری و تشنج )
4.سوختگی و…
✅کاهش هماتوکریت:
1.آنمی
2.پرکاری تیروئید
3.سیروز
4.کمبود تغذیه ای

hb:
✅هموگلوبین :
مقادیر نرمال: در آقایان: 18_14
در خانم ها 16_12
مقادیر بحرانی: کمتر از 5و یا بیشتر از 20.
✅در بارداری کاهش خفیف هموگلوبین دیده میشود.
سه ماه اول بارداری:11
سه ماه دوم بارداری:10/5
سه ماه سوم بارداری:11
✅افزایش هموگلوبین:
1.پلی سیتمی
2.تغلیظ خون
3.بیماری مزمن انسدادی ریه و…
✅کاهش هموگلوبین :
1.آنمی
2.خون ریزی
3.همولیز
4.لوپوس (بیماری خودایمنی)و…

mcv:
✅در واقع متوسط حجم گلبول قرمز است.
✅مقادیر نرمال:96_80است .
Mch:
✅متوسط هموگلوبین گلبول قرمز است.
✅مقادیر نرمال بین 31_27است .
mchc:
✅در واقع محاسبه غلظت متوسط هموگلوبین داخل گلبول قرمز است. ✅مقادیر نرمال: 37_33
RDW:
✅در واقع دامنه پراکندگی حجم گلبول های قرمز را نشان میدهد.
✅مقادیر نرمال: زیر 15%است.
?اگر بالا باشد نشانه آنمی است. ?اگر پایین باشد نشانه تالاسمی مینور است.

plt:
✅همان پلاکت است که در سیستم انعقادی نقش دارد.
مقادیر نرمال آن: 400000_150000
✅به تعداد کمتر از 100000ترومبوسیتوپنی گفته میشود.
✅افزایش پلاکت به علل:
1.اختلالات بدخیمی
2.پرخونی
3.فقر آهن
✅کاهش پلاکت به علل:
1.خون ریزی
2.انعقاد داخل عروقی منتشر(DIC)
3.لوپوس (بیماری خودایمنی)
4.عفونت حاد
5.شیمی درمانی و….
و حالا بقیه تست های مورد نیاز:

fbs:
✅یا همان قند خون ناشتا:
شرایط انجام تست: نیاز به 8تا 12ساعت ناشتایی دارد و خوردن آب بلامانع است.
✅در باردار ها زیر 92طبیعی است
✅در افراد عادی زیر 100نرمال است.
✅100تا 120پره دیابتیک است . به معنای پیش دیابت است و نیازمند تغییر لایف استایل و تغییر رژیم غذایی میباشد.
✅بالاتر از 120دیابتیک است.

Tsh:
✅تست تیروئید و مقادیر کمتر یا بیشتر از حد نرمال را به ترتیب پرکاری و کم کاری گویند.
✅مقادیر نرمال:
1.سه ماهه اول بارداری و قبل از بارداری:3/9_0/2
2.سه ماهه دوم بارداری:4/6_0/5
3.سه ماهه سوم بارداری:4/1_0/6
✅افزایشTsh به علل:
1.کم کاری تیروئید
2.دوز بالای ید
3.کرتینیسم (عقب افتادگی جسمی و ذهنی نوزاد )و…
✅کاهش Tsh به علل:
1.کم کاری هیپوفیز
2.پرکاری تیروئیدو….

Bun:
✅در واقع پارامتر سرمی برای اندازه گیری کلیه است.
✅مقادیر نرمال:20_6میلی گرم است.
?در خانم های باردار افزایش bun ممکن است رخ بدهد.

cr:
✅مخفف و مختصر شده یک جسم آلی به نام کراتین فسفات است و در ارزیابی عملکرد کلیه به Bun کمک میکند.
✅مقادیر نرمال:1/2_0/8در خانم های باردار
✅مقادیر نرمال در افراد عادی 1_0/5
✅در خانم های باردار این مقدار ممکن است به 0/5هم برسد.
✅افزایش cr:
1.پیلو نفریت(عفونت حاد کلیه )
2.انسداد مجاری ادراری و…
✅کاهشcr:
1.ناتوانی
2.کاهش توده عضلانی
با بالا رفتن سن کراتینین کاهش می یابد..
اگر کراتینین به 7برسد فرد باید دیالیز شود.

Hbs Ag:
✅تست هپاتیت Bاست.
Hbs Ab:
✅میزان ایمنی علیه هپاتیت است. اگر کمتر از 10باشد باید واکسن مجدد زده شود.

VDRL:
✅تست بیماری مقاربتی سیفلیس است.

HIV:
✅بیماری خود ایمنی است که بر اثر آن سیستم ایمنی فوق العاده تضعیف میشود.

HCV:
✅تست هپاتیت C است.

anti Rubella:
✅تست ایمنی علیه سرخجه است
که شامل دو ایمونوگلوبولین است.
✅Igm:
شاخصی است که نشان میدهد اکنون به این عفونت مبتلا است.دوحالت دارد:
1. اگر کمتر از 9باشد عدم وجود عفونت را نشان میدهد .
2.اگر بیشتر از 1/1باشد نشان دهنده عفونت فعال است.
✅IgG:
شاخصی است که نشان میدهد ایمنی علیه سرخجه به وجود آمده است. به عبارت دیگر قبلا یا واکسن زده شده یا ابتلا صورت گرفته. دو حالت دارد:
1.اگر کمتر 7باشد ایمنی علیه سرخجه وجود ندارد.
2.اگر بیشتر از 10باشد فرد ایمن است.

BG.RH:
✅گروه خونی و منفی و مثبت بودن آن را نشان میدهد.

U /A:
✅آنالیز ادرار است که دفع مواد مختلف در ادرار را نشان میدهد مانند پروتئین ،کتون،خون،گلوکز
که هرکدام از این ها در ادرار وجود داشته باشد غیر طبیعی تلقی میشود.

U/C:
✅کشت ادرار است که نشان دهنده وجود عفونت ادراری است در ادرار. اگر مثبت باشد آنتی بیوتیک های موثر هم معرفی میشود.
در هفته های 28_24:
تست قند خون دوساعته با 75گرم گلوکز (gtt)در خواست میشود .
در ساعت اول: 180
در ساعت دوم: 153 نرمال و طبیعی است.
و یکبار دیگر CBCdiff و آزمایش ادرار درخواست میشود.