مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به این که چاقی منشا بسیاری از بیماری های غیر واگیر است، گفت: پیشگیری از چاقی باید از دوران جنینی آغاز شود.

 

زهرا عبدالهی ، با اعلام این مطلب افزود: مهمترین دلیل شیوع بیماری غیر واگیر در کشور، سبک زندگی افراد و مصرف زیاد غذاهای آماده، نوشابه های گازدار، مواد غذایی شیرین و نمک است و الگوی غذایی نامناسب سبب افزایش وزن و چاقی بین کودکان و بزرگسالان شده است.
وی با تاکید بر این که کنترل اضافه وزن در بین افراد باید از دوران جنینی آغاز شود، اضافه کرد: در حال حاضر 60 درصد افراد بالای 18 سال در کشور داری اضافه وزن و چاقی هستند.

عبدالهی درباره دانش آموزان گفت: در زمان حاضر 20 درصد دانش آموزان نیز مبتلا به چاقی شکمی هستند.
وی با اعلام این که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور پیشگیری از چاقی برنامه هایی در طرح تحول سلامت تدوین کرده که بر مبنای آن کارشناسان تغذیه در مراکز جامع سلامت مشاوره تغذیه می دهند، اظهار کرد: این کارشناسان به صورت انفرادی و گروهی روش های تغذیه صحیح را به مراجعه کنندگان آموزش می دهند.

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اهمیت پیشگیری از چاقی کودکان زیر پنج سال گفت: پیشگیری از چاقی این افراد به این دلیل اهمیت دارد که در صورت کنترل نشدن این چاقی در نوجوانی و بزرگسالی ادامه پیدا می کند.
وی در این باره افزود: وزارت بهداشت به این منظور برنامه ایران اکو را که به پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی و به منظور پیشگیری و کنترل اضافه وزن در کودکان و نوجوانان را آغاز کرده است.
وی شیوع چاقی را مربوط به کشورهای خاص، ندانست و گفت: مشکل چاقی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. اما کشورهای توسعه یافته با مشکل چاقی های حاد مواجه هستند که ما در کشور کمتر با این نوع چاقی ها مواجه هستیم.
به گفته عبدالهی، در ایران بیشتر مشکل اضافه وزن وجود دارد.