کودک در 40 هفتگی : قد : 51 وزن : 4/3 کیلوگرم
1)بیشتر موهای نرم بدن کودک ناپدید شده است.هر چند ممکن است کمی روی کتفها،دستها و پاهای او وجود داشته باشد.
2)ممکن است ورنیکس تمام بدن او را پوشانده باشد،یا فقط داخل چینهای پوست او وجود داشته باشد.
3)ماده تیره رنگی بنام مکونیوم در روده های کودک جمع می شود.این ماده در نخستین مرتبه اجابت مزاج او پس از تولد دفع خواهد شد.
4)اگر این کودک اول شما نیست احتمالا در این هفته سرش در لگن خاصره شما قرار خواهد گرفت.
تغییرات مادر باردار: 1)در پایین شکمتان احساس سنگینی می کنید
2)گردن رحم برای آمادگی جهت زایمان در حال شل شدن است.
3)انقباض های زایمانی کاذب احتمالا به قدری محسوس است که تصور می کنید زایمان شروع شده است، اما این انقباض ها منظم نیست.
4)در دو هفته آخر ممکن است حتی اندکی وزن کم کنید این نشان می دهد که کودک کاملا تکامل یافته است و می توانید انتظار داشته باشید که ظرف 10 روز زایمان رخ دهد.افزایش وزن شما همانند هفته 36 می باشد یعنی حدود 12 کیلوگرم.