تهوع و استفراغ از شکایت های شایع دوران بارداری هستند که به طور معمول در سه ماهه اول حاملگی رخ میدهند.داروهای شیمیایی و گیاهی متعددی در درمان آن به کار میرود.

 

تهوع و استفراغ در این دوران در 50 تا 80 درصد زنان باردار مشاهده می‌شود و در درجه خفیف، متوسط و شدید مادر را گرفتار کرده و موجب سلب آرامش می‌شود.

از سویی عدم‌پذیرش مادران در خصوص استفاده از داروهای شیمیایی، سبب شده است تا داروهای گیاهی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شوند.

زنجبیل به‌عنوان یک ماده گیاهی در طب سنتی بعضی از کشورها برای مداوای تهوع و استفراغ و تعدیل بیماری صبحگاهی به کار می‌رود.

مطالعات متعدد بررسی شده نشان دهنده آن است که مصرف روزانه ریشه گیاه زنجبیل یا پودر آن باعث کاهش میزان شدت تهوع می‌شود. همچنین بررسی‌ها نشان دادند که میزان رضایت از ریشه گیاه زنجبیل برای رفع تهوع بیشتر از پودر آن است.

در مطالعه دیگری، در گروهی که زنجبیل را استفاده می‌کردند, نسبت به سایر گروه‌ها که هیچ استفاده‌ای از زنجبیل نداشتند، تعداد دفعات تهوع و شدت تهوع بسیار کاهش یافته بود ولی از لحاظ آماری دارای اختلاف معنی‌داری نبودند.

در اغلب مطالعات میان ویتامین ب6 و زنجبیل اثرات مشابهی دیده شده است که زنجبیل تا 50 درصد باعث کاهش دفعات استفراغ می‌شود.

طبق مطالعات بررسی شده مصرف روزانه یک تا 2 گرم ریشه گیاه زنجبیل یا پودر آن به‌صورت روزانه در کاهش دفعات تهوع و شدت تهوع و استفراغ بسیار مؤثر است.