لیست سوالاتدسته بندی: زایمانواریس واژن در بارداری
فافا 3 سال قبل

سلام 
تو بارداری اول واریس واژن گرفتم، بطوری که دهانه ورودی واژن رو کامل بافت ملتهب سده واژن پوشانده و مثه ی تیکه گوشته، میخاستم بپرسم آیا با وجود واریس واژن که اینقد شدید شده،چه نوع زایمانی بهتره؟ طبیعی یا سزارین؟