لیست سوالاتدسته بندی: باردارینامنظم بودن سیکل
پریناز 2 سال قبل

سلام نیلوجونم
خوبی عزیزم؟
من از رامسر مزاحمتون شدم، بعد از آزمایشات که گفتین برین اقدام کنین هروقت باردار شدی بیاین
شرمنده من مزاحمتون میشم،یه شرایطی برام پیش اومده خیلی نگرانم گفتم از شما بپرسم
من تمام این مدت سیکلم مرتب و ۲۸ تا ۳۰ روزه بوده
حالا ماه پیش بعد از آخرین مصرف دوفاستونم از ۲ ام تا ۹ ام پریود بودم که طبق سیکلم درست بود،بعد ۱۴ روز بعد یعنی دوباره ۲۳ ام تا ۳۰ ام شدم ولی به رنگ قهوه ای،اینجا ترسیدم رفتم دکتر زنان،سونوگرافی شکم نوشت،رفتم،گفت وضعیت رحم و تخمدانها همه سالمه،شاید بخاطر استرس هورمونات بهم ریخته
امروز صبح دوباره بعد ۷ روز هم خونریزی دارم به رنگ قرمز روشن
این دوبار آخرم هر سری از خستگی،روز بعد اینجوری شدم،امروزم بی بی چک زدم منفی بود
اگه مشکلی هست بهم میگین بی زحمت که من بیام تهران چکاپ
ببخشیدا من مزاحمتون میشم هر سری عزیزم
هیچکس اینجا نیست که بتونه تشخیص بده که من چرا سیکلم بهم خورده