پوسچرهای مناسب بارداری

 

نكات خوابيدن صحيح در بارداري:

١)از بعد از ١٢ هفته طاق باز نخوابيد مگر احساس تنگي نفس،و فشار نداشته باشيد.

٢)بهتر است به پهلوي چپ بخوابيد.

٣)بين زانوها،مچ پاها بالش نرم قرار دهيد.

٤)لگن،زانو،پا و قسمت بالايي ران را در يك ارتفاع قرار دهيد.

٥)از شكم در حالت خوابيده به پهلو با قرار دادن يك بالش زير آن حمايت كنيد

٦)با استفاده از يك بالش مناسب گردن را در سطح ستون فقرات نگه داريد.

٧)از خوابيدن روي شكم پرهيز كنيد.

٨)به مدت طولاني روي يك پهلو نخوابيد و جابه جا شويد.

 

                                 

 

 

نكات بلند شدن صحيح از صندلي در بارداري:

١)لگن خود را آرام به سمت جلو صندلي بياوريد.

٢)كمر خود را كمي به سمت جلو خم كنيد.

٣)زانوها را كمي خم كنيد.

٤)از فشار دست روي دسته ي صندلي يا روي ران

كمك بگيريد.

٤)عضله ي جلوي ران را منقبض با يك بازدم بايستيد.

نكات صحيح خم شدن و بلند كردن اشيا :

١)خود را تا حد ممكن به شي مورد نظر نزديك كنيد.

٢)همواره از ناحيه ي زانو در حالي كه كمر خود را صاف نگه داشته ايد خم شويد.

٣)هيچ گاه از كمر خم نشويد.

٤)اجسام سنگين تر از ٢ كيلوگرم بلند نكنيد.

٥)هيچ گاه جسم سنگين را بالاتر از سطح كمر نياوريد.

٦)پاها را اندكي از يكديگر فاصله داده تا بتوانيد با خم كردن يكي از آنها جسم را بالا بياوريد.

٧)عضلات شكم را سفت و منقبض كنيد.

٨)بعد از بلند كردن جسم زانو ها را با كمك عضلات جلوي ران صاف كنيد.

٩)هنگام حمل جسم را تا حد ممكن به بدن نزديك نگه داريد و بازوها را خم كنيد.

 

نكات صحيح قرار دادن اجسام روي زمين:

١)پاها را به اندازه عرض لگن باز نگه داريد.

٢)كمر خود را صاف نگه داريد.

٣)شكم را سفت و منقبض كنيد و بازدم دهيد.

٤)جسم را نزديك بدن خود نگه داريد ،آرنج را خم نگه داريد.

٥)زانوها را به آرامي خم كنيد و با كمر صاف جسم را روي زمين جلوي بدن خود قرار دهيد.

نكات نشستن صحيح روي صندلي در بارداري:

١)كمر را در وضعيت صاف قرار دهيد و شانه ها را عقب نگه داريد.

٢)باسن را عقب و چسبيده به تكيه گاه صندلي قرار دهيد.

٣)از يك كوسن يا حوله ي تا شده براي پر كردن گودي كمر استفاده كنيد.

٤)وزن بدن را روي هر دو سمت لگن تقسيم كنيد.

٥)زاويه ي قرارگيري لگن و زانوها را ٩٠ درجه و قائم نگه داريد.

٦)در صورت عدم رسيدن كف پا به زمين از زير پايي براي بالا آوردن پاها و تنظيم زاويه زانو استفاده كنيد.

٧)دست را در حالت راحت و شل روي دسته ي صندلي يا ران ها قرار دهيد.

٨)از نشستن طولاني مدت خودداري كنيد.

نكات ايستادن صحيح در بارداري :

١)سر را بالا نگه داريد، قائم و راست رو به جلو و چانه به داخل باشد.

٢)چانه به عقب يا پهلو خم نكنيد.

٣)قفسه سينه جلو نگه داشته و استخوان كتف را عقب نگه داريد.

٤)زانو ها صاف و فرق سرتان را به سمت سقف بكشيد.

٥)شكم را به داخل بكشيد.

٦)باين را عقب يا جلو خم نكنيد.

٧)به مدت طولاني در يك وضعيت ثابت نايستيد.

٨)اگر مجبوريد مدت طولاني بايستيد يك پاي خود را بالا و جلو روي يك چهارپايه يا جعبه قرار دهيد.

٩)هنگام ايستادن وزن خود را روي هر دو پا توزيع كرده و وزن را روي پنجه به خصوص شصت پا بندازيد نه پاشنه.

١٠)پاها به اندازه عرض شانه باز نگه داريد.

١١)كفش پاشنه كوتاه و راحت به پا داشته باشيد.

نكات نشستن صحيح پشت كامپيوتر :

١)ران موازي با سطح كف اتاق باشد.

٢)آرنج بايد اندكي از ٩٠ درجه گشوده تر باشد.

٣)مچ دست ها بايد مستقيم باشد .

٤)زانوها ٢ الي ٣ سانتي متر از لبه صندلي جلوتر باشد.

٥)مونيتور بايد ٤٥ الي ٥٥ سانتي متر از پيشاني فاصله داشته باشد.

٦)راس مانيتور با سطح چشم در يك راستا باشد.

٧)صفحه كليد بهتر است ٢ سانتي متر بالتر از ساعد قرار گرفته و كمي نيز خم گردد.

 

نكات حمل كيف و اجسام صحيح  :

١)هنگام حمل كيف آن را به طور متناوب دست به دست دهيد.

٢)وزن اجسام را بين دو دست تقسيم كنيد تا توازن سرشانه برقرار شود.

٣)بين هل دادن اجسام سنگين و كشيدن آن ها ، گزينه هل دادن را انتخاب كنيد.

 

نكات ايستادن و انجام كار صحيح در حالت ايستاده در بارداري :

١) سر را صاف نگه داريد.

٢) سطح ميز كار خود را بالا بياوريد.

٣) شكم را كمي منقبض نگه داريد.

٤)يك پا را هنگام انجام كار روي چهارپايه بالا تر از ديگري قرار دهيد.

٥)جاي پاي خود را متناوب عوض كنيد.

پاها را به اندازه عرض لگن باز نگه داريد.

روي ميز روبرو خم نشويد.(هنگام تعويض پوشك بچه،هنگام اتو كشيدن،هنگام ظرف شستن)

 

 

نكات رانندگي صحيح در بارداري:

همیشه از هر دو تسمه شانه ‌ای و روپایی کمربند استفاده کنید.

تسمه روپایی کمربند را زیر شکم‌ تان محکم کنید، هرگز تسمه را از روی شکم رد نکنید؛ چرا که در صورت بروز تصادف، فشار ناگهانی وارد از کمربند ممکن است باعث جدا شدن جفت از رحم یا آسیب ‌های دیگر شود.

 

اگر یک پالتوی زمستانی یا پلوور ضخیم پوشیده ‌اید که باعث می‌ شود کمربند ایمنی به بالا و روی شکمتان بلغزد، پالتو یا پولوور درآورید و از گرمای داخل ماشین استفاده کنید.

 

کمربند را طوری محکم کنید، به سراسر بدنتان بچسبد.

 

اگر کمربند شانه ‌ای از روی گردن ‌تان می ‌گذرد، وضعیت صندلی یا کمربند را تغییر دهید تا کمربند اندازه‌ شود.

 

هرگز کمربند شانه ‌ای را زیر بازوی‌قرار ندهید؛ تسمه کمربند باید از روی قفسه سینه‌ بگذرد.

 

اجازه دهید بخش فوقانی کمربند شانه ‌ای روی شانه‌ قرار گیرد، اما نگذارید که با گردن‌ اصطکاک داشته باشد.

 

کیسه هوا محافظت اضافی برای شما ایجاد می کند، بنابراین مطمئن شوید که کیسه هوای ماشین فعال است.

 

اگر خودتان رانندگی می‌ کنید، صندلی جلو را طوری تنظیم کنید تا احد امکان از فرمان و داشبورد فاصله داشته باشد، و در عین حال که پا به راحتی به پدال‌ ها برسد.

 

اگر فرمان ماشین قابل تنظیم است، آن را به سمت بالا و دور از شکم‌ تان ببرید. به این ترتیب کیسه هوا به سمت قفسه سینه‌ باز خواهد شد، نه شکم‌.