ورزش درآب برای بارداران فوايد بسيار زيادي دارد كه از جمله اين موارد ميتوان كاهش فشار بر مفاصل رو ذكر كرد. يكی ديگر از فوايد ورزش درآب ؛ بهبود بازگشت وريدی از اندام تحتانی به سمت قلب ميباشد كه موجب كاهش احتمال لخته شدن خون در اندام تحتانی و يا ورم در اندام تحتانی ، ميباشد. همچنين آب با برخورد با سطح پوست موجب ترشح اندورفين ( مخدر طبيعي بدن) و سروتونين ميشود كه در كل باعث  كاهش دردهای عضلانی و آرامش و افزايش و كيفيت خلق و مود شما در بارداری ميشود.
شنا كردن تا زير هفته ١٥ به شرطي كه ضربان قلب شما از ١٢٠به بالاتر افزايش پيدا نكند، موردی ندارد. اما شيرجه زدن و غواصی ممنوع  ميباشد.
از هفته ١٥ به بعد بهتره در كلاسهای مربوط به ورزش در آب كه مامای دوره ديده انرا آموزش يا مديريت ميكند استفاده كنيد.
البته با توجه به شرایط پیش آمده بواسطه بیماری کرونا، وعدم توانایی رعایت پروتکل های بهداشتی در محیط استخر فعلا این سرویس در مرکز مامایی نیلو معظمی ارائه نمی شود.