کودک در 16 هفتگی : قد 16 سانتی متر وزن : 135 گرم
1 ) ابرو ها و مژه ها در حال رشد هستند و موهای نرمی روی صورت و بدن کودک وجود دارد .
2 ) پوست او از شدت نازکی شفاف است و شبکه رگ های خونی را از زیر آن می توان دید .
3 ) مفاصل دست ها و پاهای او شکل گرفته و استخوانهای سخت در حال تشکیل شدن است .
4 ) اعضای جنسی او به اندازه کافی تکامل یافته است تا جنسیت او آشکار باشد اما جنسیت او همیشه از طریق سونوگرافی قابل تشخیص نخواهد بود .
5 ) کودک با سینه اش حرکات تنفسی را انجام می دهد .
6 )می تواند شست خود را بمکد . 7 ) او با شدت به اطراف حرکت می کند اما احتمالاً هنوز نمی توانید وجود او را حس کنید .
8 ) قلب او با حدود دو برابر سرعت قلب شما می تپد. پس از هفته چهاردهم با کمک پزشک بادستگاه سونیکید صدای قلب او را بشنوید .
9 ) کودک در طول این ماه به سرعت رشد می کند .