کودک در 24 هفتگی : قد : 33 سانتی متر وزن : 570 گرم
1 ) هنوز چربی در بدن کودک ایجاد نشده است بنابراین هنوز لاغر و استخوانی به نظر می رسد
2 ) غدد عرق در پوست او در حال تشکیل شدن است .
3 ) عضلات دست و پا کاملاً شکل گرفته اند و کودک مرتب آنها را امتحان می کند . او گاهی فعالیت شدید از خود نشان می دهد که در این زمانها حرکات او را حس می کنید و گاهی نیز آرام است .
4 ) کودک ممکن است سرفه و سکسکه کند . سکسکه های او را احتمالاً به صورت تکانهای ناگهانی احساس می کنید .