کودک در 28 هفتگی : قد 37 سانتی متر وزن 900 گرم تا 1 کیلو گرم
1 ) پوست او قرمز و چین خورده است اما چربی شروع به جمع شدن در زیر آن کرده است .
2 ) تحولات چشمگیری در بخشی از مغز که به تفکر مربوط است صورت گرفته است , و این قسمت در حال بزرگتر شدن است . جنین هفت ماهه می تواند درد حس کند و همانند جنین کامل نه ماهه واکنش نشان می دهد.
3 ) پرزهای چشایی کودک بسیار بیشتر از زمان تولد است بنابراین حس چشایی او قوی است
4 ) ریه های او هنوز کاملاً بلوغ نیافته است و باید ماده ای به نام سورفاکتانت را بسازد که مانع از خوابیدن اجزای ریه در هر بار تنفس می شود .
5 ) همسرتان اگر دستش را روی شکم شما بگذارد می تواند حرکات کودک را حس کند و ممکن است حتی شکل پا یا باسن کودک را هنگام لگد زدن و چرخیدن او حس کند .