ماساژ باعث بهبود حالت عضلات و پوست صورت شده ،پوست نرم تر و با قوام تر می شود

ماساژ باعث ریلکس شدن عضلات صورت و چشمها میشود

ماساژ سسب تسکین سردردها و دردهای ناحیه صورت می شود

ماساژ صورت همچنین باعث چین و چروک ریز و کم عمق پوست می شود

تحریک جریان خون

کاهش استرس و تنش