photo_2016-11-06_04-48-18

التهاب واژن و علائم یائسگی مثل گرگرفتگی را رفع میکند.

در ترکیبات آن هورمون  استروژن بالایی وجود  دارد که باعث افزایش شیر میگردد.