سیستم گوارشی

 • باپیشرفت بارداری ، معده و روده ها جای خود را به رحم در حال رشد می دهند در اثر تغییر موقعیت این احشا ، یافته های فیزیکی مر بو ط به بیماریهای معین تغییر می یابند.

به عنوان مثال با بزرگ شدن رحم آپاندیس  به سمت بالا و کمی خارج  جابجا می شود و حتی گاهی به پهلوی راست می رسد

سیستم گوارشی

 • زمان تخلیه معده در هر سه ماه و در مقایسه با زنان غیر باردار تغییر نمی کند.

سوزش سر دل

 • Heart burn
 • ناشی ازرفلاکس ترشحات اسیدی به بخش تحتانی مری می باشد.
 • علت آن تغییر موقعیت معده و کاهش تون اسفنکتر تحتانی مری می باشد.
 • در بارداری فشار داخل مری پایین تر و فشار داخل معده ای بالاتر است.

لثه ها

 • در بارداری پر خون و نرم و شکننده می شوند .
 • اپولیس: برآمدگی موضعی حاوی عروق فراوان در لثه ها .

هموروئید

 • در بارداری شایع است.
 • علت: یبوست و فشار بالای وریدها در زیر سطح رحم بزرگ شده می باشند.

کبد

 • اندازه کبد در بارداری طبیعی تغییر نمی کند.
 • قطر ورید پورت و جریان خون آن افزایش می یابد.
 • الکالین فسفاتاز در بارداری 2 برابر می شود.
 • AST و ALT و بیلی روبین کمی کاهش می یابد.

کیسه صفرا

 • در بارداری قدرت انقباضی کیسه صفرا کاهش مییابد که باعث افزایش حجم باقیمانده در آن می شود.
 • پروژسترون با مهار تحریک ماهیچه صاف باواسطه کوله سیستوکینین موجب اختلال در عملکرد این عضو میشود.اختلال در انقباض کیسه صفرا منجر به استاز می شود .
 • بارداری موجب کلستاز داخل کبدی و خارش بارداری (pruritus gravidarum )ناشی از احتباس نمک های صفراوی میشود .

غده هیپوفیز

 • در طی بارداری طبیعی غده هیپوفیز به میزان 135 در صد بزرگ می شود .
 • اختلال بینایی ناشی از بزرگ شدن آن بندرت در بارداری ایجاد می شود.
 • در صورت که تومورهای هیپوفیزی 10 میلیمتر یا بیشتر باشد احتمال بزرگ شدن آنها در طی بارداری بیشتر است.
 • پرولاکتینوما در بارداری افزایش نمی یابد.

غده تیروئید

 • تغییرات فیزیولوژیک بارداری موجب می شوند که تولید هورمون تیروئیدی حدود 40 تا 100 در صد افزایش یابد تا بتواند نیازهای مادر راتامین کند.
 • از لحاظ آناتومیک تیروئید هیپر پلازی پیدا می کند.(حجم آن از 12 به 15 میلیمتر ).این افزایش غیر طبیعی نیست.
 • TRH در بارداری افزایش نمی یابد.
 • گلوبین اتصالی به تیروکسین از اوائل سه ماهه اول بارداری شروع به افزایش نموده و در حدود 20 هفته به اوج خود می رسد و تا پایان بارداری به طور ثابت در حد دو برابر میزان پایه خود باقی می ماند.
 • میزان T4 آزاد سرمی به طور خفیف افزایش یافته و همزمان با سطوح Hcg به اوج خود می رسد و سپس به حالت طبیعی برمی گردد.
 • T3 افزایش می یابد و سپس به سطح ثابتی می رسد.

TSH در بارداری کم می شود.وممکنست به غلط تشخیص هیپرتیروئیدی تحت بالینی را مطرح سازد.

غده پاراتیروئید

 • کاهش حاد یا مزمن کلسیم پلاسما و یا کاهش حاد منیزیم موجب تحریک آزادسازی هورمون پاراتیروئید می شود در حالیکه افزایش کلسیم و منیزیم موجب کاهش میزان هورمون پاراتیروئید می گردد.
 • تاثیر این هورمون بر بازجذب کلیوی موجب افزایش کلسیم و کاهش فسفات در مایع خارج سلولی می شود.
 • غلظت هورمون پاراتیروئید در پلاسما در طی سه ماهه اول کاهش می یابدو سپس به طور پیشرونده ای تا پایان بارداری افزایش می یابد.

غدد آدرنال

 • در بارداری تغییری در شکل غدد آدرنال مادر روی نمی دهد.

سیستم عضلانی –اسکلتی

 • لوردوز پیشرونده از خصوصیات مشخص یک بارداری طبیعی است .
 • لوردوز جهت جبران موقعیت قدامی رحم در حال رشد مرکز ثقل بدن را مجددا به اندام های تحتانی بر می گرداند.
 • تحرک مفاصل ساکروایلیاک ، ساکروکوکسیژئال و پوبیس در بارداری افزایش می یابد.

چشم ها

 • فشار داخل چشم ها در طی بارداری کاهش می یابد.که این تا حدی ناشی از افزایش جریان خروجی مایع زجاجیه می باشد.
 • حساسیت قرنیه بخصوص در اواخر بارداری کاهش می یابد.
 • افزایش خفیف ضخامت قرنیه دربارداری ایجاد می شود.ممکنست در استفاده از لنزهای چشمی دچار ناراحتی شوند.

سیستم عصبی مرکزی

 • زنان در بارداری و اوائل دوره پس از زایمان مشکلاتی در زمینه توجه ، تمرکز و حافظه پیدا می کنند.

خواب

 • اشکال در بخواب رفتن بیدار شدن مکرر ، کاهش ساعات خواب شبانه و کاهش کارایی خواب از حدود هفته 12 آغاز شده و تا 2 ماه اول پس از زایمان ادامه می یابد.
 • بیشترین میزان اختلال خواب در دوره پس از زایمان مشاهده می شود و ممکنست در ایجاد اندوه پس از زایمان و یا ختی افسردگی نقش داشته باشد.