• فشارخون حاملگي
 • پره اكلامپسي
 • اكلامپسي
 • پره اكلامپسي اضافه شده به هايپرتانسيون مزمن
 • هيپرتانسيون مزمن

تعريف هايپرتانسيون :

mmHg90/140≤BP در دو نوبت به فاصله حداقل 6 ساعت و حداكثر يك هفته از يكديگر وجود داشته باشد يا

افزايش 15/30 ≤ دياستول/سيستول

20 ≤ فشار متوسط شرياني

تعريف پروتئينوري :

300 mg پروتئين يا بيشتر در ادرار 24 ساعت

هيپرتانسيون ناشي از حاملگي :

 • بالا رفتن Bp در نيمه دوم حاملگي يا 24 ساعت اول بعد از زايمان
 • برگشت معمولاً در 10 روز اول بعد از زايمان حداكثر تا هفته 12
 • ممكن است علائم ديگر پره اكلامپسي مانند ترومبوسيتوپني، درد اپي گاستر روي دهد.
 • تشخيص نهايي بعد از زايمان است.
 • درمان لازم ندارند.
 • اثر كمي بر عوارض و مرگ و مير مادري يا پره ناتال دارد.
 • احتمال اين كه در حاملگي هاي بعدي و در آينده دچار افزايش فشار خون شوند وجود دارد.

 

 

پره اكلامپسي :

عواقب مادري شامل: DIC خونريزي داخل جمجمه – نارسايي كليه – جداشدگي شبكيه – ادم ريوي – پارگي كبد – پارگي جفت و مرگ.

عوامل خطر پره اكلامپسي :

 • زايمان اول
 • ديابت از قبل از حاملگي
 • بيماري كليوي مادر
 • ترومبوفيلي
 • نفروپاتي
 • بيماريهاي بافت همبند
 • حاملگي مولار
 • حاملگي چندقلو

عوامل خطر پره اكلامپسي :

 • فاصله دو حاملگي كمتر از 2 سال و بيش از 10 سال
 • هيپرتانسيون مزمن
 • چاقي 35 ≤BMI
 • حاملگي قبلي با پره اكلامپسي
 • سندرم آنتي بادي آنتي فسفوليپيد
 • سابقه فاميلي پره اكلامپسي و اكلامپسي
 • سن كمتر از 18 و بيشتر از35
 • نژاد سياه

علت پره اكلامپسي :

 • ناشناخته (اسپاسم عروقي، تغليظ خون و تغييرات ايسكميك در جفت، كليه، كبد و مغز)
 • افزايش پاسخ ايمني يا غير طبيعي بودن آن
 • زمينه ژنتيكي
 • تهاجم غير طبيعي سيتوتروفوبلاست
 • روند غير طبيعي انعقاد يا ترومبوفيلي
 • تغييرات فعاليت PG
 • متابوليسم غير طبيعي كلسيم
 • آسيب به سلولهاي آندوتليال
 • كمبودهاي تغذيه اي
 • تغيير در سطح نيتريك اكسايد
 • افزايش راديكال هاي آزاد اكسيژن

پره اكلامپسي شديد :

 • ↑= BP 110/160 يا بالاتر
 • پروتئينوري h24/g2 يا +2
 • كراتينين سرم بالاتر از mg/dl2/1
 • پلاكت كمتر از 100،000
 • هموليز ميكروآنژيوپاتيك (LDHبالا)
 • ↑ALT-AST
 • سردرد پايدار، ساير اختلالات مغزي يا بينايي
 • درد مداوم اپي گاستر
 • ادم ريوي
 • اليگوري ≤ h24/500cc

اكلامپسي :

بروز تشنج در صورت وجود پره اكلامپسي

 • 1/0- 05/0
 • مرگ و مير مادري 2/4%
 • مرگ و مير پره ناتال 100-13%
 • 25% قبل – 25% حين – 25% بعد از زايمان بروز مي كند.

 

قلب و عروق :

 • وازواسپاسم شديد ناشي از افزايش پاسخ انقباضي عروق
 • ↑ غلظت خون

خون :

 • ترومبوسيتوپني
 • هموليز ميكروآنژيوپاتيك

 

کلیه :

 • كلوازواسپاسم ← ↓خونرساني به كليه و ↓
 • اليگوري
 • نارسايي كليه ← نكروز حاد توبولار

كبد :

 • ↑ آنزيم هاي كبدي
 • هماتوم زير كپسول
 • پارگي كبد
 • در سندرم HELLP خونريزي پري پورتال، ضايعات ايسكميك و رسوب فيبرين

سيستم عصبي مركزي :

 • بعلت اختلال انعقادي – رسوب فيبرين و انقباض عروق
 • ادم مغزي و ضايعات خونريزي دهنده در نيمكره خلفي
 • اختلال بينايي – سردرد – مشكلات بينايي

جنين و جفت :

 • در جفت آتروز حاد شريان دسيدوآ
 • اختلال خونرساني جفت
 • پارگي جفت
 • اليگوهيدرآمنيوس
 • IUGR
 • ديسترس جنيني
 • مرگ جنيني

 

نحوه برخورد با پره اكلامپسي خفيف :

 • براي تشخيص قطعي بستري در بيمارستان
 • ارزيابي آزمايشگاهي شامل پروتئين ادرار 24 ساعته هماتوكريت، شمارش پلاكت، كراتينين سرم و سطح AST
 • سونوگرافي: بر اي ارزيابي حجم مايع آمنيوتيك و تخمين وزن جنين
 • درمان قطعي براي پره اكلامپسي ختم حاملگي است.

– در بيماران ترم انجام وضع حمل

– در بيماران پره ترم نحوه برخورد با بيمار بر اساس سطح فعاليت، رژيم غذايي، داروهاي ضد فشارخون و رويكرد انتظاري براي وضع حمل است.

 

 

بررسي فوري در صورت بروز علائم و نشانه هاي زير

 • تهوع و استفراغ
 • سردرد شديد مداوم
 • درد اپي گاستر
 • وجود لكه كور در ميدان بيماري
 • ديد مبهم
 • كاهش حركات جنين
 • پارگي پرده هاي جنيني
 • خونريزي واژينال
 • انقباضات منظم
 • مناسب ترين زمان براي وضع حمل به وضعيت مادر و جنين بستگي دارد.
 • روش ترجيهي وضع حمل، زايمان طبيعي است.
 • انجام سزارين فقط در موارد انديكاسيون هاي مامايي بكار مي رود.
 • در روند زايمان براي پيشگيري از تشنج، سولفات منيزيم تجويز مي گردد.

نحوه برخورد با پره اكلامپسي شديد :

 • بستري در بخش مراقبت زايماني
 • ارزيابي سلامت جنين
 • ارزيابي مستمر فشار خون مادر و نشانه هاي بيماري و ارزيابي آزمايشگاهي
 • ارزيابي آزمايشگاهي شامل پروتئين ادرار 24 ساعته هماتوكريت، شمارش پلاكت، كراتينين سرم و سطح AST
 • سونوگرافي: بر اي ارزيابي حجم مايع آمنيوتيك و تخمين وزن جنين
 • درمان قطعي براي پره اكلامپسي ختم حاملگي است.
 • . در بيمار مبتلا به پره اكلامپسي شديد با سن حاملگي بيشتر از 34 انجام زايمان مد نظر است.
 • در بيماران با سن حاملگي 33 تا 34 هفته تجويز استروئيدها و برنامه ريزي براي انجام زايمان ظرف 48 ساعت توصيه مي شود.
 • در بيماران با سن حاملگي 32 هفته و كمتر رويكرد انتظاري است.

– ارزيابي سلامت جنين با آزمايشات غير استرس زا و تعيين هفتگي AFI

– آموزش جهت بررسي حركات جنين توسط مادر

– ارزيابي رشد جنين هر 2 تا 3 هفته با سونوگرافي