photo_2016-11-05_09-46-59

سعی کنین قهر کردن رو از زندگیتون حذف کنین چون با قهر کردن فاصله ها بیشتر میشه.
وقتی ناراحت می شین یکم سر سنگین تر باشین، کمتر بخندین ولی قهر و لجبازی نکنین.
تو خانم های بشاش این موضوع سرسنگینی بیشتر دیده خواهد شد.