بوسیدن

 

 

پروفسور وان بيرنت رئيس بخش مردمشناسي دانشگاه تکزاز اظهار مي دارد که: “اولين بوسه عاشقانه برمي گردد به 1500 سال قبل از ميلاد مسيح در هند. پيش از اين زمان هيچ مدرک ديگري دال بر وجود بوسه هاي عاشقانه وجود نداشت. کليه اين نتايج از روي لوح هاي گلي، نقاشي روي ديواره هاي غارها و يا نوشته هاي روي پوست حيوانات بدست آمده است. بيرنت معتقد است که تماس نزديک و فشار بيني ها به يکديگر از همان 1500 سال قبل از ميلاد مسيح مرسوم بوده است.

گاهی بدون مقدمه همسرتان را ببوسید ، بوسیدن موقعیت خاصی نمی خواهد ! مثلا حین دیدن بازی فوتبال یک دفعه او را ببوسید و به کارتان ادامه دهید . بوسیدن باید دو طرفه باشد ، متاسفانه بعضی ها تمایلی به بوسیدن و معاشقه ندارند آنوقتتوقع دارند از رابطه زناشویی لذت ببرند . زوجهایی که آغوش و معاشقه را فراموش کردند دچار طلاق عاطفی می شوند .

رفتارهایی که باعث طلاق عاطفی و جنسی می شود : بددهنی و فحاشی ، غر زدن ، زیاد انتقاد کردن ، دست بزن داشتن ، بی توجهی به مسائل جنسی ، دعوا و مشاجره زیاد ، لجبازی و قهرهای طولانی * این رفتارها را هیچوقت انجام ندهید *

بوسه باعث ترشح اندورفین و اکسیتوسین می شود. به همین دلیل باعث می شود احساس خوشحالی کنید و استرس کمتر داشته باشید و انرژی مثبت بیشتری حس کنید. به گفته روانشناسان : به شریک زندگی خود توجه داشته باشید و او را همیشه در کنار خود خوشحالش کنید .