اولین معاینه نوزاد

 

اولین معاینه نوزاد ، بلافاصله بعد از زایمان انجام میشود . پس از برقراری وضعیت پایدار در اتاق زایمان ، دومین معاینه که باید دقیق تر باشد در طی 24 ساعت اول پس از تولد صورت میگیرد . اگر نوزاد بیش از 48 ساعت در بیمارستان بماند ، معاینه ترخیص در طی 24 ساعت از زمان ترخیص انجام می شود . در روند معاینه نوزادان سالم ، مادر باید حضور داشته باشد .

هیچ نوزادی نباید بدون معاینه نهایی از بیمارستان مرخص شود ، چون برخی از اختلالات و به ویژه سوفلهای قلبی اغلب در اوایل دوره نوزادی ظاهر یا ناپدید می شوند . نبض در حالت طبیعی 120-160 ضربه در دقیقه ، تعداد تنفس 30-60 تنفس در دقیقه ، دمای بدن ، وزن ، قد ، دور سر و ابعاد هرگونه اختلال ساختمانی قابل مشاهده و قابل لمس ثبت می شوند. در صورتی که نوزاد بد حال به نظر برسد و یا سوفل قلبی وجود داشته باشد ، فشار خون اندازه گیری می شود . اگر نوزاد در شروع معاینه ساکت و آرام باشد ، لمس شکم یا سمع قلب باید در آغاز معاینه و قبل از سایر اقداماتی که اذیت کننده تر هستند انجام شود.

نوزادان سالمی را که متعلق به گروه پرخطر نیستند ، می توان به بخش عادی نوزادان انتقال داد ؛ همچنین اگر بیمارستان دارای امکانات هم اتاقی کردن مادر و نوزاد باشد می توان نوزاد را به اتاق مادر منتقل کرد.