کودک در 36 هفتگی : قد : 46 وزن : 5/2 کیلوگرم
1)اگر برای نخستین بار است که بچه دار می شوید، احتمالا سر او پایین آمده و در لگن قرار گرفته است و آماده تولد است.
2)ناخن های نرم در سر انگشتان دست و پای او روییده است.
3)اگر پسر باشد بیضه هایش باید وارد کیسه بیضه شده باشد.
4)از حالا به بعد وزن کودک حدودا روزی 28 گرم افزایش می یابد.
تغییرات مادر باردار: 1)با پایین رفتن سر کودک به داخل لگن خاصره شما، قاعدتا ترش کردن، سوء هاضمه و تنگی نفس کاهش خواهد یافت.
2)مثانه شما تحت فشار است، بنابراین احتمالا تکرر ادرار خواهید داشت.
3)اغلب در این مرحله زمانی، (غریزه لانه سازی) در مادر قوی است.ممکن است به قدری خود را پر انرژی احساس کنید که بخواهید همه کشو ها و کمد های خانه را به هم بریزید.سعی کنید قدری خودتان را کنترل کنید.