همیشه نوزاد را برای خوابیدن به پشت بخوابانید، زیرا در این حالت احتمال بروز مرگ ناگهانی نوزادان بسیار کمتر از وضعیت خوابیدن به روی شکم است و احتمال خفگی نیز بیشتر نخواهد بود

به گزارش بهداشت نیوز، همیشه نوزاد را برای خوابیدن به پشت بخوابانید، زیرا در این حالت احتمال بروز مرگ ناگهانی نوزادان بسیار کمتر از وضعیت خوابیدن به روی شکم است و احتمال خفگی نیز بیشتر نخواهد بود، خوابیدن به پهلو به اندازه خوابیدن به پشت بی خطر نیست اما خیلی مطمئن تر از خوابیدن روی شکم است، اما وقتی که فرزندتان بیدار است باید هر روز مدتی روی شکم دراز بکشد. در ادامه پیرامون این موضوعات مطالعه خواهید کرد: نحوه بلند کردن نوزاد، برداشتن کودک از پهلو، بلند کردن کودک از حالت دمر،نحوه زمین گذاشتن نوزاد.

نحوه بلند کردن نوزاد

 1. برای بلند کردن کودک یک دست خود را زیر قسمت تحتانی پشت و باسن او بلغزانید و دست دیگرتان را زیر سر و گردن او قرار دهید.
 2. او را با ملایمت و آهسته بردارید تا بتوانید بدنش را نگه دارید و سرش نیز به عقب نیفتد.
 3. با دقت سر او را در گودی آرنج خود یا روی شانه تان قرار دهید.

برداشتن کودک از پهلو

 1. اگر کودک به پهلو قرار دارد یک دست تان را به زیر گردن و سر او و دست دیگرتان را به زیر باسن او بلغزانید و بلندش کنید.
 2. کودک را روی ساعدهای تان بغلتانید. سعی کنید سرش نیفتد. او را آهسته و آرام بلند کنید.
 3. کودک را به بدن تان تکیه دهید و سپس ساعدتان را زیر سرش بلغزانید.

بلند کردن کودک از حالت دمر

 1. اگر کودک روی شکم قرار دارد برای برداشتن او یک دست را زیر سینه اش بلغزانید تا ساعد شما چانه اش را نگه دارد و دست دیگرتان را زیر باسن او بگذارید.
 2. کودک را آرام بلند کنید و در همین حال به سمت خودتان بچرخانید. او را به سمت بالا و نزدیک بدن خود بیاورید و آن دست تان را که سر او را نگه داشته است به سمت جلو بلغزانید تا اینکه سر او راحت در گودی آرنج شما قرار گیرد. دست دیگرتان را زیر باسن و پاهای او قرار دهید تا راحت و با اطمینان نگهش دارید.
 3. نحوه زمین گذاشتن نوزاد
 1. یک دست خود را زیر سر و گردن کودک و دست دیگرتان را زیر باسن او قرار دهید. او را آرام پایین بیاورید و با ملایمت نگه دارید تا اینکه بدنش روی فرش یا تشک قرار گیرد.
 2. آن دست تان را که زیر باسن اوست بیرون بکشید. با همان دست سرش را کمی بلند کنید و دست دیگر را بیرون آورید و سرش را آرام پایین بگذارید. اجازه ندهید سرش به زمین بخورد و دست تان را نباید سریع بیرون بکشید.