یکی از انواع درمان‌های بدنی آسیایی (ABT) است که ریشه در طب سنتی چین (TCM) دارد طب فشاری یا درمان از طریق فشار بر نقطه ای خاص از بدن است.. یکی از دیگر انواع این درمان چی‌گانگ و تویینا هستند. شیاتسو نیز مدل ژاپنی فشاردرمانی است.

اصول طب سنتی چینی نقاط یا نقاط فشاردرمانی مخصوصی را توصیف می‌کند که در امتداد مجاری یا کانال‌های انرژی داخل بدن قرار دارند. اینها همان مجاری و کانال‌های انرژی هستند که در طب سوزنی مورد درمان قرار می‌گیرند. این کانال‌های نامرئی، انرژی حیاتی یا نیروی زندگی که “چی” نام دارد را به جریان می‌اندازند. باور بر این است که 12 مجرای اصلی اندام‌های خاص یا شبکه‌های اندام را به هم متصل کرده و نظامی ارتباطی بین تمامی بدن ایجاد می‌کنند. این مجاری از نوک انگشتان شما شروع می‌شوند و به مغز شما مرتبط شده و سپس به اندامی که مجرای خاصی دارد متصل می‌شود.
بر طبق این نظریه، وقتی این مجاری بسته می‌شوند یا از حالت تعادل خارج می‌شوند، شخص بیمار می‌شود. طب سوزنی و طب فشاری نوعی از طب چینی سنتی هستند که برای کمک به حفظ تعادل به کار می‌روند.

روش درمان با طب فشاری

پزشکانی که طب فشاری (فشاردرمانی) انجام می‌دهند از نوک انگشت، کف دست، آرنج یا پا یا هر وسیلۀ خاص دیگری برای اعمال فشار به نقاط و مجاری انرژی بدن استفاده می‌کنند. گاهی اوقات فشاردرمانی شامل کشش یا ماساژ فشاردرمانی همراه با اعمال روش‌های دیگر است.
در طی جلسات فشاردرمانی، شما با لباس کامل روی یک میز ماساژ نرم دراز می‌کشید. پزشک به آرامی نقاط فشار روی بدن را فشار می‌دهد. معمولاً هر جلسه یک ساعت طول می‌کشد. شما برای کسب بهترین نتیجه نیاز ممکن است به چندین جلسه درمان نیاز داشته باشید.
هدف از فشاردرمانی یا دیگر روش‌های طبی بدنی آسیایی، بازگرداندن سلامت و تعادل به کانال‌های انرژی بدن و تنظیم نیروهای مخالف یین (انرژی منفی) و یانگ (انرژی مثبت) است. برخی از افرادی که با این روش موافق هستند ادعا می‌کنند که فشاردرمانی نه تنها میدان انرژی و بدن را درمان می‌کند بلکه ذهن، حس و روح را نیز مورد مداوا قرار می‌دهد. برخی هم بر این باورند که درمانگران می‌توانند انرژی حیاتی (چیِ بیرونی) را به شخص دیگری منتقل کنند.
همه اطبای غربی معتقد نیستند که چنین چیزی ممکن است یا اصلاً چنین مجراهایی وجود دارند. در عوض، آنها نتیجه را به عوامل دیگری مربوط می‌دانند؛ مانند کاهش تپش ماهیچه‌ها، گردش بهتر جریان خون، تحریک اندورفین که یک مسکن درد طبیعی است.