کمک برای اولین تغذیه با شیر مادر

 

مادر  باردار در مورد تماس پوست با پوست مادر و نوزاد مطالبی شنیده است و خوشحال از اینکه چنین تماسی برقرار کند همچنین وی شنیده که این تماس برای شروع شیردهی هرچه زودتر پس از زایمان نیز مفید است

چگونه میتوانید برای تغذیه با شیر مادر کمک کنید؟

چونگی کمک برای اولین شیر دهی از پستان

 

هنگامیکه نوزاد روی قفسه سینه مادر و در تماس پوست با پوست قرار دارد بوی پستان مادر اورا تشویق میکند که بطرف نوک پستان مادر کشیده شود

 

به مادر کمک کنید تا بتواند رفتارهای پیش از تغذیه شیر خوار را تشخیص دهد

 

زمانیکه مادر و نوزاد در تماس پوست با پوست با یکدیگر هستند نوزاد بطور مشخص یکسری رفتار های پیش از تغذیه از خود نشان میدهد که ممکن است از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشد. این رفتارهای نوزادان پس از تولد شامل موارد زیر است:

یک استراحت کوتاه در وضعیت هوشیاری برای استقرار در محیط جدید

بردن دست ها به دهان و انجام عمل مکیدن و ایجاد صدا و لمس نوک پستان ها با دست ها

خیره شدن به ناحیه تیره پستان که همانند یک هدف عمل میکند

یافتن ناحیه نوک پستان و گرفتن ان با دهان کاملا باز

.هیچ فشاری بر مادر و نوزاد نباید وارد کنند که اولین تغذیه زود انجام شود  یا چه مدت اولین تغذیه طول بکشد یا چگونه نواد پستان را گرفته باشد یا چقدر کاستروم دریافت کند باید در نظر داشت که اولین تغذیه پستانی معارفه و اشنایی با پستان است تا تغذیه

.کمک بیشتر برای تغذیه از پستان میتواند در تغذیه بعدی به مادر ارایه شود و اورا درباره نحوه بغل کردن و به پستان گذاشتن و علائم تغذیه ای و دیگر مهارت ها ی که مورد نیاز اوست کمک نمایند

.نقش کارکنان بهداشتی درمانی در این زمان ان است که

محیط ارام و وقت کافی فراهم کنند و در مادر اعتماد به نفس ایجاد کند

به مادر برای گرفتن در وضعیت راحت کمک کند

به رفتار های مثبت شیر خوار اشاره کند

نوزاد را به طرف پستان هل ندهد و یا پستان را به زور داخل دهان نوزاد فشار ندهد

 

وضعیت های مادر به هنگام شیر دهی

 

وضعیت های مختلفی برای شیر دهی وجود دارد که ممکن است مادر استفاده کند مثلا روی صندلی یا روی زمین مینشیند یا دراز میکشد یا می ایستد یا راه می رود و شیر میدهد چنانچه مادر دروضعیت نشسته یا خوابیده شیر میدهد باید :

راحت بوده و پشت مادر تکیه گاه داشته باشد

چنانچه روی صندلی نشسته است زیر پایی داشته باشد تا پاهای او اویزان یا ناراحت نباشند

چنانچه لازم است پستان را یز با دست نگه دارد

 

وضعیت شیر خوار

 

شیر خوار میتواند روی دست مادر زیر بغل یا پهلوی او قرار گیرد در هر وضعیتی باید 4 نکته کلیدی موجود باشد تا راحت شیر بخورد :

گوش شانه و باسن شیر خوار در امتداد یک خط مستقیم قرار گیرد بطوریکه گردن او نچرخیده یا متمایل به جلو یا عقب نشود

بدن شیر خوار نزدیک به بدن مادر باشد به طوریکه او به طرف پستان اورده شود تا اینکه پستان مادر به طرف او کشیده شود

سر و شانه شیر خوار و چنانچه نوزاد است کل بدن او حمایت شود

وقتی که شیر خوار بطرف پستان اورده میشود بینی او مقابل نوک پستان مادر به طرف او کشیذه شود