جلوگیری از حاملگی ، بعد از زایمان 

در زنان غیر شیرده، تخمک گذاری ممکن است در هفته چهارم بعد از زایمان رخ بدهد . برنامه ریزی اولین ویزیت بعد از زایمان در خلال هفته سوم بعد از زایمان توصیه می شود . حتی زنان شیرده نیز باید در این زمان بررسی شوند تا وضعیت آنان از نظر شیردهی کامل و انحصاری و نیز نیاز یا عدم نیاز به روشی دیگر برای جلوگیری از حاملگی ، مشخص شود .

اکثر زنان ، در دوره شیردهی به روش دیگری برای جلوگیری از حاملگی نیاز دارند . البته شیردهی کامل باید تشویق شود و محافظت حاصل در 6 ماه اول شیردهی باید مورد تاکید قرار گیرد ، اما پس از 3 ماه ممکن است اولین تخمک گذاری مقدم بر اولین خونریزی قاعدگی رخ بدهد . در موارد شیردهی ناکامل ( نسبی ) یا عدم شیردهی ، یه روش جلوگیری از حاملگی باید از << هفته سوم بعد از زایمان >> آغاز شود .

پس از ختم خود به خود یا الکتیو حاملگی با سن حاملگی کمتر از 12 هفته ، می توان کنتراسپتیوهای خوراکی را بلافاصله آغاز کرد .کنتراسپتیوهای خوراکی و حتی فرمولاسیونهای کم دوز انهن ، کمیت و کیفیت شیردهی را در زنان شیرده کاهش میدهند . کنتراسپتیوهای خوراکی تاثیری بر غلظت آهن و مس شیر مادر ندارند .