بازی های تعادلی برای کودکان تمرینی برای رشد مهارت حرکتی درشت است. مهارت حرکتی درشت به حرکاتی گفته می‌شود که ماهیچه‌های بازو، ران، نیم تنه و پا درگیر می‌کند.

شاید شما هم از آن دسته افرادی باشید که به دنبال رشد و تکامل سریعتر فرزند خود هستید. آیا میتوان برای یک نوزاد یا کودک چند ماهه نیز یک برنامه تمرینی طراحی کرد. جواب ما بدون قطع بلی خواهد بود. البته باید بدانیم که دادن تمرین به کودکان و نوزادان از چند جنبه باید مد نظر قرار گیرد.  در زیر این نکات را لیست کرده ایم که امیدوارم مورد توجه قرار گیرند:

نکات مهم در تمرین با نوزادان

1- مهمترین نکته در تمرین کودکان این است که باید با دقت و حوصله تمرین توسط یک فرد بزرگسال مدیریت گردد تا مانع از آسیب های کودک گردد. هر گونه بی توجهی در اجرای این تمرینات میتواند منجر به آسیب گردد.

2- تمرینات در سنین پایین با تمرکز بر  روی عضلات مرکزی بدن یا کور بوده که باعث بهبود در تعادل میگردد. همانگونه که میدانید در سال اول رشد، نوزاد و کودک نیاز به بهبود تعادل دارد. به محض بهبود تعادل کودک میتواند بنشیند و یا راه برود. بنابراین تمرینات ما در وهله اول بر روی تعادل این عضلات میباشد و درعین حال باعث افزایش قدرت عضلات دستها و تنه نیز میگردد.

3- در اجرای تمرین برای کودکان نیاز به یک فضای مناسب از نظر دما و نیز تهویه مناسب میباشد. در حین تمرین نیز کودکتان باید حداقل لباس را بر تن داشته باشد.

4- تمرین به صورت مداوم و روزانه باید صورت گیرد. از اجرای تمرینات زیاد در یک جلسه بپرهیزید. برخلاف افراد بزرگسال نوزاد و کودک باید هر بار چند دقیقه اندک تمرین داده شود تا خستگی منجر به ناراحتی او نگردد.